Dzisiaj jest:

 1. ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
  Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym są tematem często poruszanym wśród środowisk pedagogicznych, ale i nie tylko. Co raz częściej spotykamy się z faktem, że rośnie liczba dzieci, które stoją u progu edukacji szkolnej, a ich zachowanie odbiega od przyjętych norm… (dalej)
 2. GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLU
  Aby przybliżyć zagadnienie gimnastyki korekcyjnej należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest postawa ciała? Otóż postawa ciała (wg T. Kasperczyka) nazywamy indywidualne ukształtowanie ciała każdego człowieka i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej…(dalej)

 3. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ
  Osiągnięcie odpowiedniego rozwoju w sferze umysłowej, fizycznej i emocjonalno – społecznej, uwarunkowane jest wieloma czynnikami, głównie zaś wrodzonymi zadatkami organicznymi dziecka, jego działalnością, środowiskiem oraz wychowaniem i nauczaniem… (dalej)
 4. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI
  Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka… (dalej)
 5. MUZYKA W PRZEDSZKOLU
  "Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem… (dalej)
 6. PRZYGODA Z TEATREM
  "Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze – czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące… (dalej)