Dzisiaj jest:

Przedszkole w Ruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 "Rokiem Szkoły w Ruchu". Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może".

Popierając słowa Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej: "Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka”, nasze przedszkole przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może". W związku z tym będziemy podejmować liczne działania na rzecz aktywności fizycznej we wskazanych w regulaminie obszarach i dążyć do uzyskania tytułu: "Przedszkole w Ruchu". Wśród nich znajdą się różnorodne akcje związane z aktywnością ruchową odbywającą się w przedszkolu i poza nim. W związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem akcji, zadaniami i wypełnienie przekazanych oświadczeń wyrażających zgodę na wykorzystywanie wizerunku Państwa dzieci oraz Państwa wyłącznie na potrzeby akcji.

Zasady przyznawania tytułu

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji "Ćwiczyć każdy może" i spełnią wymagane kryteria. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Szczegóły akcji na stronie http://www.szkolawruchu.men.gov.pl

Nasze akcje w ramach Projektu:

 • W naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie zajęcia ruchowe w grupach z wykorzystaniem różnych metod.
 • Uczestniczymy w programach ogólnopolskich propagujących zdrowy styl życia takich jak: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Akademia Aquafresh, Czyste powietrze wokół nas.
 • Organizujemy zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Aktywnie spędzamy czas na świeżym powietrzu podczas spacerów, zorganizowanych wycieczek oraz gier i zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
 • Organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych środowisk min. ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną.
 • Przygotowujemy zajęcia oraz uroczystości o tematyce profilaktyczno – prozdrowotnej: " Urodziny marchewki", "Dzień owoców, warzyw i soków"
 • Prowadzimy zajęcia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu.
 • Zachęcamy rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi – Ćwiczymy i razem się bawimy, Dzień Rodziny na sportowo, Wiosenna olimpiada przedszkolaka.
 • Cyklicznie organizujemy Spartakiadę Przedszkolaka, na którą zapraszamy dzieci z okolicznych przedszkoli.
 • Zachęcamy dzieci do podejmowania aktywności fizycznej, odkrywamy pasje, talenty, zainteresowania – spotkanie z piłkarzem Jackiem Ziarkowskim.

 • OBSZAR NR 1: WYCHOWANIE FIZYCZNE – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

  Konspekt nr 1: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5 – 6 letnich. Tor przeszkód z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych. Galeria do Konspektu nr 1: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5 – 6 letnich. Tor przeszkód z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

  Konspekt nr 2: Zestaw zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z nietypowymi przyborami dla dzieci 5,6 – letnich Galeria do Konspektu nr 2: Zestaw zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z nietypowymi przyborami dla dzieci 5,6 – letnich

  Konspekt nr 3: Ruch na świeżym powietrzu Galeria do Konspektu nr 3: Ruch na świeżym powietrzu  OBSZAR NR 3: EDUKACJA ZDROWOTNA

  Konspekt nr 1:KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Z PRZEWAGĄ GIER I ZABAW Galeria do Konspektu nr 1:KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Z PRZEWAGĄ GIER I ZABAW

  Program Akademii Aquafresh realizowany w przedszkolu w ramach edukacji prozdrowotnej Galeria do "Programu Akademii Aquafresh realizowany w przedszkolu w ramach edukacji prozdrowotnej "

  Program prozdrowotny "Czyste powietrze wokół nas" Galeria do "Programu prozdrowotnego "Czyste powietrze wokół nas " "  OBSZAR NR 6: ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

  Galeria do OBSZARU NR 6: ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE


  OBSZAR NR 7: ZAJĘCIA NIEZORGANIZOWANE odkrywamy pasje, talenty, zainteresowania zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej.

  Galeria do OBSZARU NR 7: ZAJĘCIA NIEZORGANIZOWANE odkrywamy pasje, talenty, zainteresowania zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej.


  OBSZAR NR 8: AKTYWNOŚĆ Z UDZIAŁEM RODZINY

  Galeria do OBSZARU NR 8: AKTYWNOŚĆ Z UDZIAŁEM RODZINY

  Wiosenna rodzinna olimpiada przedszkolaka, czyli powitanie wiosny na sportowo Galeria do "Wiosennej rodzinnej olimpiady przedszkolaka, czyli powitanie wiosny na sportowo "