Dzisiaj jest:


mgr Małgorzata Wołosiuk – dyrektor
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – "Organizacja i zarządzanie oświatą"
Certyfikowany Coach ICC

mgr Wioletta Kalita
Pedagogika przedszkolna

mgr Bożena Maryjańska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Seweryniuk
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Barbara Mazurczak
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza
Certyfikat PEARSON PTE GENERAL

mgr Danuta Wójcik
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne z korektywą

mgr Aleksandra Słomińska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki