Dzisiaj jest:


 1. Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu
 2. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
 3. Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem
 4. Regulamin naliczania i wnoszenia oplat
 5. Opłaty
 6. Regulamin korzystania z wyżywienia
 7. Wyżywienie
 8. Prawa i obowiązki Rodzica
 9. Indywidualne konsultacje dyrektora i nauczycieli


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI


Lp. Tematyka Rodzaj imprezy
WRZESIEŃ
1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Wewnątrz–przedszkolna
2. Sprzątanie Świata Wewnątrz–przedszkolna
3. Dzień Chłopaka Grupowa
PAŹDZIERNIK
4. Spotkanie z policjantem " – Przedszkolak bezpieczny na drodze" Wewnątrz–przedszkolna
5. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wewnątrz–przedszkolna
6. Pasowanie na przedszkolaka Wewnątrz–przedszkolna
LISTOPAD
7. Wycieczka do Chełmskiego Domu Kultury na spektakl teatralny – " Baśnie Polskie" grupa III, grupa IV
8. 100. rocznica odzyskania niepodległości – uroczystość w przedszkolu i w Starej Kotłowni Wewnątrz–przedszkolna Środowiskowa
9. Spotkanie z kombatantem Wewnątrz–przedszkolna
10. "Pokochaj pluszowego misia" – Dzień Pluszowego Misia Grupowa
11. Andrzejki przedszkolne Grupowa
GRUDZIEŃ
12. "A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień"– spotkanie z górnikiem z kopalni margla Wewnątrz–przedszkolna
13. Spotkanie z górnikiem z kopalni węgla Wewnątrz–przedszkolna
14. Mikołajki w przedszkolu Wewnątrz–przedszkolna
15. Koncert muzyczny "Super bohaterowie " Wewnątrz–przedszkolna
16. "Kiermasz bożonarodzeniowy" – kartki, stroiki Grupowa
17. Kolędowanie przy Urzędzie Miasta Środowiskowa
STYCZEŃ
18. "Jasełka" przedstawienie dla rodziców i środowiska lokalnego Środowiskowa
19. Konkurs fotograficzny –"Rejowiec Fabryczny w obiektywie" Wewnątrz–przedszkolna
20. Dzień Babci i Dziadka w Starej Kotłowni Grupowa
21. Bal karnawałowy Wewnątrz–przedszkolna
LUTY
22. "Bezpieczne ferie" – spotkanie ze Strażnikiem Miejskim Wewnątrz–przedszkolna
23. Walentynki – dzień przyjaźni i miłości Grupowa
MARZEC
24. Dzień Kobiet Wewnątrz–przedszkolna
25. Wycieczka do Chełmskiego Domu Kultury na spektakl teatralny – " Przygody Kota. Mądrość pokoleń" grupa I, grupa II
26. Szpital Pluszaka – zajęcia z ratownikiem medycznym grupa I
27. "Czym powitać cię Wiosenko? " – pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Wewnątrz–przedszkolna
28. "Czyste powietrze wokół nas" – program antynikotynowy Grupowa
KWIECIEŃ
29. "Kiermasz wielkanocny" – pisanki, palmy, stroiki. Grupowa
30. "Wszystkim nam jest bliska ochrona środowiska" – Światowy Dzień Ziemi Wewnątrz–przedszkolna
31. Wycieczka na Lotnisko do Świdnika i do schroniska dla zwierząt grupa III, grupa IV
MAJ
32. "Spartakiada przedszkolaka" – międzyprzedszkolne zawody sportowe Środowiskowa
33. Piknik Rodzinny Wewnątrz–przedszkolna
34. Wyjście do Biblioteki Publicznej Grupowa
35. Wycieczka wszyskich przedszkolaków do Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu Grupowa
CZERWIEC
36. "Poznajemy szkołę" – wycieczka do SP Grupowa
37. "Bezpieczne wakacje" – spotkanie z Policjantem Wewnątrz–przedszkolna
38. "Dzisiaj przedszkolaki, jutro już pierwszaki" – uroczyste pożegnanie przedszkola Wewnątrz–przedszkolna


Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem

 1. Motoryka dziecka może rozwijać się tylko i wyłącznie poprzez nieustanne ćwiczenia, zarówno aranżowane przez nauczyciela, jak i podejmowane w codziennym życiu, np. w trakcie wykonywania czynności samoobsługowych w domu.

 2. Pamiętaj, iż nadopiekuńczość i wyręczanie dziecka we wszystkim mogą zaowocować problemami w opanowaniu tych czynności oraz opóźnieniem w rozwoju motorycznym.

 3. Umiejętności ruchowe, które dziecko opanowało we wczesnym dzieciństwie, zostaną utrwalone dzięki pamięci kinestetycznej i będą stanowiły podstawę prawidłowego funkcjonowania ruchowego człowieka także w jego dorosłym życiu.

 4. Aktywność ruchowa przedszkolaka powinna trwać ok. 6 godzin dziennie. Pamiętaj o przerwach i odpowiedniej ilości napojów. Zajęte zabawą dziecko łatwo zapomina, że należy pić i korzystać z toalety.

 5. Zabawy ruchowe w przedszkolu, zwłaszcza te, które wymagają współdziałania, kształtują umiejętności społeczne dziecka, a także jego odporność psychiczną na trudne sytuacje. Uczą bowiem, że nie zawsze się wygrywa, że należy czekać na swoją kolej, a także że czasem, aby zwyciężyć, trzeba współpracować, nawet z tymi, których uważamy za słabych.

 6. Staraj się tak zarządzać czasem dziecka, aby stworzyć mu wiele różnorodnych sytuacji, w których maluch będzie mógł ćwiczyć dużą oraz małą motorykę.

 7. Pamiętaj, iż na wczesnych etapach edukacji przedszkolnej zaprezentowanie zadania jest dużo skuteczniejsze niż instrukcja słowna.

 8. Wyznaczaj realne, możliwe do osiągnięcia cele. Nieustanne porażki, wynikające nierzadko z założenia, że wszystkie dzieci powinny reprezentować identyczny poziom rozwoju ruchowego, mogą doprowadzić do frustracji i zniechęcić malucha do podejmowania jakichkolwiek wysiłków.

 9. Nie zapominaj o tym, że mięśnie i stawy małych dzieci są słabe i przedszkolak szybko się męczy. Nie obciążaj dziecka zbyt dużym wysiłkiem, aby go nie przetrenować, a tym samym nie wytworzyć negatywnego nastawienia do zadań ruchowych.

 10. Kształtowanie motoryki małej, czyli dobrej sprawności dłoni i palców, powinno się zaczynać od ćwiczeń usprawniających dużą motorykę. Sprawność całego ciała stanowi bowiem podstawę dla dalszego rozwoju precyzji jego poszczególnych części.

 11. Od wczesnych lat przedszkolnych dbaj o kształtowanie prawidłowych nawyków, np. przy trzymaniu narzędzia pisarskiego. Prewencja jest tutaj kluczem do sukcesu, gdyż raz utrwalony nawyk bardzo trudno jest wykorzenić.

 12. Nie próbuj "przestawiać" dziecka leworęcznego, ale stwórz mu możliwość prawidłowego funkcjonowania ruchowego: dbaj o odpowiednie ułożenie kartki, miejsce przy stole (po lewej stronie dla dziecka praworęcznego), stosuj specjalnie zaprojektowanie nożyczki, ołówki, ergonomiczne nakładki na ołówek.

 13. Zachęcaj i motywuj dziecko do podejmowania wysiłku ruchowego, chwal jego małe osiągnięcia i każdy krok w stronę samodzielności. Nie koryguj wszystkich czynności dziecka, nawet jeżeli są one wykonywane niepoprawnie, gdyż będzie to rodzić złość i obniży samoocenę dziecka i jego wiarę w sukces.

 14. Miej świadomość, iż brak bądź niedobór ruchu może skutkować nie tylko trudnościami natury motorycznej, ale również napięciem emocjonalnym, labilnością, a nawet zaburzeniami zachowania. Warto zabierać maluchy na dwór aby mogły się wyszaleć, przynajmniej raz dziennie, niezależnie od pogody. 


Opłaty

Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,30 zł.

W skład wyżywienia wchodzi :

 • Śniadanie 1,60 zł
 • Obiad 2,60 zł
 • Podwieczorek 1,10 zł
 • Powyższe kwoty, zarówno czasu pobytu dziecka w przedszkolu jak i wyżywienia, pomniejszane są o odpisy spowodowane nieobecnościami dzieci.

  Opłaty za świadczenia przedszkola należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy Przedszkola.  Prawa i obowiązki Rodzica

  Rodzice mają obowiązek:

 • Systematycznego uiszczania opłat,
 • Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,
 • Zgłaszania dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną,
 • Współpracy z przedszkolem i nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo &ndash wychowawczych wspomagających rozwój dziecka,
 • Interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
 • Przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych( jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta),
 • Zgłaszania nauczycielce niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
 • Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole i grupowych,
 • Śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń,
 • Zgłaszania nauczycielkom w grupie informacji o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego,
 • Informowania osobiście lub telefonicznie dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
 • Dostarczenia do przedszkola informacji, potwierdzonej przez lekarza, o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej,
 • Rodzice mają prawo do :

 • Poznania programu rozwoju przedszkola oraz zadań z niego wynikających
 • Poznawania zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w planach pracy w danym oddziale,
 • Znajomości podstawy programowej i zadań wynikających z dopuszczonych przez dyrektora programów,
 • Opiniowania programów,
 • Uzyskiwania porad, wskazówek, pomocy od nauczycieli, poradni pedagogiczno – psychologicznej rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka,
 • Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
 • Wspierania przedszkola różnymi formami działalności,
 • Uczestniczenia w modyfikacjach przedszkola, zmianach korzystnych dla dzieci, w wyposażeniu i aranżacji wnętrz,
 • Udziału i organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez i innych zajęć,
 • Wnioskowania o organizacji zajęć dodatkowych,
 • Wypowiadania się o czasie pracy przedszkola,
 • Pomocy w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
 • Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zajęć i zabaw oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,


 • Indywidualne konsultacje dyrektora i nauczycieli

  Dyrektor
  mgr Małgorzata Wołosiuk
                    wtorek 8.00 – 12.00
                    czwartek 12.00 – 16.00

  Oddział I
  mgr Bożena Maryjańska
                    wtorek 15.00 – 15.30
                    piątek 15.00 – 15.30

  Oddział II
  mgr Barbara Mazurczak
                    wtorek 15.00 – 16.00
                    czwartek 15.00 – 16.00


  mgr Aleksandra Słomińska
                    poniedziałek 14.00 – 15.00
                    piątek 15.00 – 16.00

  Oddział III
  mgr Małgorzata Seweryniuk
                    wtorek 15.00 – 16.00
                    czwartek 15.00 – 16.00


  mgr Wioletta Kalita
                    środa 13.30 – 14.00
                    piątek 13.30 – 14.00

  Oddział IV
  mgr Danuta Wójcik
                    środa 13.00 – 13.30
                    piątek 13.00 – 13.30